Munnodi Promo

Singers : Velmurugan and Janaki Iyer
Cast: Harish, Yamini Bhaskar
Music: K Prabu Shankar
Lyrics: SPTA Kumar
Story, Dialogue, Screenplay & Direction: SPTA Kumar
Producer: Soham Agrawal, SPTA Rajasekhar