6 அத்தியாயம் படம் தமிழ் சினிமாவின் புதிய முயற்சி: பாரதிராஜா பாராட்டு

‘6 அத்தியாயம்’ திரைப்படம் சமீபத்தில் இயக்குனர் இமயம் பாரதிராஜா அவர்களுக்கு திரையிட்டு காட்டப்பட்டது.…
...Read More