500 குடும்பங்கள் கில்டு

சமீபத்தில் ஏற்பட்ட கஜா புயலால் பேரிடரில் இருக்கும் டெல்டா மக்களுக்கு கில்டு அமைப்பு…
...Read More