2.0 புரோமோசன்

கடந்த நவம்பர் 29ஆம் தேதி ரஜினியின் 2.0 படம் உலகமெங்கும் 15,000 தியேட்டர்களில்…
...Read More
30 வருடங்களுக்கு முன்பெல்லாம் ஒரு வருடத்திற்கு அரை டஜன் படங்களில் வரை ரஜினி…
...Read More