18 வயது முதல் 45 வயதுக்குள் உட்பட்டவர்கள் கொரோனா தடுப்பூசி

18 வயது முதல் 45 வயதுக்குள் உட்பட்டவர்கள் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ள…
...Read More