மெஜாரிட்டியை நிரூபிக்க முடியாமல் புதுச்சேரியில் ஆட்சியை இழந்தது காங்கிரஸ்

தமிழகத்தைப் போலவே புதுச்சேரி சட்டப் பேரவைத் தேர்தலுக்கும் இன்னும் சில மாதங்களே உள்ளது.…
...Read More
தமிழகத்தைப் போலவே புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கும் இன்னும் சில மாதங்களே உள்ளது. இந்த…
...Read More