மெகா கொ(கு)ளறுபடி… கொளஞ்சி விமர்சனம் (2/5)

நடிகர்கள்: சமுத்திரக்கனி, சங்கவி, ராஜாஜி, நைனா சர்வார், கிருபாகரன், நசாத் (குட்டி பையன்),…
...Read More