புதுச்சேரியில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி என்.ஆர்.காங்கிரஸ் 16 தொகுதிகளிலும்

புதுச்சேரி மாநிலம் (காரைக்கால் மாஹி ஏனாம்) 30 தொகுதிகளைக் கொண்டது. இம்மாநில சட்டசபைத்…
...Read More
புதுச்சேரி மாநிலம் (காரைக்கால் மாஹி ஏனாம்) 30 தொகுதிகளைக் கொண்டது. இம்மாநில சட்டசபைத்…
...Read More