• ஜல்லிக்கட்டு விவேக்

    தமிழர்களின் வீரவிளையாட்டில் ஒன்று ஜல்லிக்கட்டு… இதில் மாடு முட்டி பலர் காயமடைவதை சுட்டிக்காட்டி…
    ...Read More

    கருத்துக் கணிப்பு

    வரலாறாக மாறிய ஜல்லிக்கட்டு புரட்சி… வாயே திறக்காத அஜித்