'ஜல்லிக்கட்டுக்கு அவர்கள் ஸ்பான்சர் செய்யலாம்…' கமல் எச்சரிக்கை

ஜல்லிக்கட்டு தொடர்பான போராட்டங்களை இளைஞர்கள் தமிழகம் முழுவதும் ஒரு வாரம் நடத்தினர். ஆனால்…
...Read More