'கபாலி' டீசர் சாதனையை வீழ்த்தியதா 'விவேகம்' டீசர்.?

மே 11ஆம் அஜித் நடித்த விவேகம் டீசர் வெளியாகும் என உறுதியாக கூறியிருந்தார்…
...Read More