ஊருக்கு உபதேசம் செய்வோம்.. வாக்களிக்க வர மாட்டோம்.; ஓட்டு போடாத தனுஷ் விஷால் ஜிவி பிரகாஷ்-க்கள் லிஸ்ட் இதோ

ஊருக்கு உபதேசம் செய்வோம்.. வாக்களிக்க வர மாட்டோம்.; ஓட்டு போடாத தனுஷ் விஷால்…
...Read More