இதுவரை கேமரா நுழையாத காடுகளில் படமாக்கப்பட்ட மரகதக்காடு

தமிழக சினிமா வரலாற்றில் முழுக்க முழுக்க காட்டில் எடுக்கப்பட்ட ஒரே படம் என்கிற…
...Read More